Úradná tabuľa obce | Oznámenie o začatí stavebného konania - Pavol Barošinec