Úradná tabuľa obce | Sprísnenie opatrení od 03.03.2021 - COVID 19