Úradná tabuľa obce | Informácia - Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja

Zasielame Vám na vedomie informáciu, o vydanom rozhodnutí zo ZK, pre strategický dokument „ Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja“.

Okresný úrad Žilina, OSZP, vydal rozhodnutie zo zisťovacieho konania, dňa 22.01.2021, ktoré je zverejnené na nasledovnej stránke :

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-dopravnej-obsluznosti-zilinskeho-samospravneho-kraja

Ing. Dagmar Grófová

OÚ Žilina, OSZP

vedúca oddelenia ŠVS a VZŽP kraja