Úradná tabuľa obce | Predaj mlieka a mliečnych výrobkov - Oznam

Predaj mlieka a mliečnych výrobkov.

11.25-11.35 - Dolný koniec - Bytovky

11.37-11.45 - Pri  Základnej škole

Predaj sa uskutoční každú stredu. 

Ďakujem veľmi pekne za vyhlásenie a informovanie Vašich občanov. 

Mgr. Katarína Bellová

LIRIO, s.r.o.

Dedina 51

029 52  Hruštín

Telefón: 0911590192