Úradná tabuľa obce | Oznámenie o prerušení elektriny 1.12.2020