Aktuality | Rekonštrukcia domčeka na cintoríne

V mesiacoch máj-júl bola uskutočnená rekonštrukcia domčeka na miestnom cintoríne, ktorá zahŕňala výmenu strešnej krytiny, obnovu fasády,  opravu podbitia, okna a dverí a zavedenie odvodnenia. Rekonštrukciou sa prispelo nielen k predĺženiu životnosti domčeka, ale taktiež k skrášleniu cintorína. Vďaka za zrealizované práce patrí pánovi Milanovi Falaštovi, zamestnancom obecného úradu a tiež sponzorom pánovi R. Sakáčovi, B. Kabatiarovi a V. Bačinskému, J. Bajaníkovi. Práce boli financované z rozpočtu obce.

Viac fotografií tu: http://www.obecdolnatizina.sk/index.php?id=10&gi=102

 

1 2 ... 15 [>]