Aktuality | Uvítanie detí do života obce 2023

Dňa 26.apríla sa konalo Uvítanie detí do života obce nar. v roku 2022. Deti z materskej školy   pod vedením pani riaditeľky Dávidikovej a pani učiteľky Ondrovej zaspievali a zatancovali veselé pesničky. Do obecnej kroniky, ktorú ilustračne pripravil Jaroslav Bačinský potvrdili rodičia svojim podpisom účasť na tomto slávnostnom podujatí. Rodičia detí prijali finančný príspevok spolu s ružičkou. Pán starosta zaprial deťom a rodičom hlavne veľa zdravia a úspechov. Milé posedenie s občerstvením zabezpečili pracovníčky z obecného úradu.

1 2 ... 25 [>]