Aktuality | Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 25.11.2022

Dňa 25.11.2022 sa v našej obci konalo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. Prípravu ustanovujúceho zasadnutia zabezpečil novozvolený starosta obce Lukáš Ďurina, zvolený vo volebnom období  2022-2026. Funkčné obdobie doterajšieho starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Predseda miestnej volebnej komisie Marián Hodoň na ustanovujúcom zasadnutí informoval prítomných o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva. Starostka obce Ing. Ľubica Ďuricová zablahoželala novozvolenému starostovi a k jeho budúcej práci v obci popriala veľa úspechov. Poďakovala poslancom za ich doterajšiu prácu. Novozvolení poslanci zložili sľub. Starosta obce taktiež poďakoval odchádzajúcej starostke a poslancom. Poveril Ing. Jána Buchtu ako zástupcu starostu. Rokovanie pokračovalo podľa harmonogramu. V našej fotogalérii si môžete pozrieť fotografie zo zasadnutia.

1 2 ... 24 [>]