Aktuality | Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Uznesením č. 188/2022 boli z rezervného fondu uvoľnené finančné prostriedky na stavebné úpravy miestnej existujúcej komunikácie. Jedná sa o úsek A od Materskej školy smerom nahor. Daný úsek cesty bol v havarijnom stave. Nakoľko sa na danom úseku už na jar robili stavebné úpravy – predĺženie elektrickej siete za Hlbokým a daná cesta bola dlhodobo v zlom technickom stave. Stavebné práce začali prebratím staveniska v polovici septembra. Koniec prác je 60 dní od účinnosti zmluvy 7.9.2022. Momentálne stavebné práce pokračujú podľa stanoveného harmonogramu. Starostka obce.

     

     

1 2 ... 24 [>]