Aktuality | Projekt – Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení v k.ú. Dolná Tižina

V mesiaci september 2022 v spolupráci obce Dolná Tižina s Povodím Váhu, bol čiastočne vyčistený potok  v obci Dolná Tižina od nánosov a špiny v záplavovej časti obce. Pracovníci obecného úradu dočistili svojpomocne ďalšiu časť potoka. V týchto prácach sa samozrejme bude naďalej pokračovať.

Následne začali práce na výmene zábradlia – Projekt – Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení v k.ú. Dolná Tižina. Investor stavby je Žilinský samosprávny kraj. Na tejto výmene a požiadavke vedenie obce Dolná Tižina pracovalo už od roku 2019, nakoľko zábradlie nespĺňalo žiadne bezpečnostné opatrenia a bolo v havarijnom stave. Aj napriek počiatočným ťažkostiam sa práce nakoniec začali a úspešne pokračujú. Termín dokončenia je koniec novembra 2022. 

Obec určite vybudovaním získa na atraktivite a bezpečnosti na ceste III. triedy, ktorá prechádza obcou.

Obec Dolná Tižina sa bude snažiť následne získať podporu ŽSK – správa ciest, aby sa daný úsek cesty stredom obce nanovo vyasfaltoval. Starostka obce.

      

1 2 ... 24 [>]