Aktuality | Mesiac úcty k starším

30.9.2022 sa v našej obci konala oslava pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Starostka obce privítala prítomných. Pre našich 70. ročných, 80. ročných a 90. ročných jubilantov bolo pripravené malé prekvapenie v podobe gratulácie a sladkého darčeka. Pre všetkých seniorov, pracovníčky obce pripravili občerstvenie. Deti z materskej školy s pani učiteľkami potešili starkých pekným kultúrnym programom. V závere posedenia nás rozveselilo Terchovské národné divadlo vtipnou adaptáciou divadelného predstavenia Statky - Zmätky, kde boli srdečne pozvaní všetci občania našej obce. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizovaní tejto milej akcie a prajeme našim starším spoluobčanom veľa zdravia do ďalších rokov.

1 2 ... 24 [>]