Aktuality | Uvítanie detí do života obce 2022

Uvítanie detičiek sa konalo 31.5.2022. Deti z materskej školy sa predstavili programom pre prítomných pod vedením pani riaditeľky Dávidikovej a pani učiteľky Ondrovej.  Slávnostný akt sa konal zapísaním do Obecnej kroniky Dolná Tižina, odovzdaním pamätného listu. Zástupcovia detí prijali príspevok, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom spolu s ružičkou. Pani starostka obce Ing. Ľubica Ďuricová popriala prítomným hlavne veľa zdravia a radosti z deti. Milé posedenie s občerstvením zabezpečili pracovníčky z obecného úradu.

,, Nech sú šťastné Vaše kroky a buďte šťastné v našej obci Dolná Tižina  po mnohé dlhé roky!“


1 2 ... 23 [>]