Aktuality | Stavanie mája 2022

Tradícia stavania májov sa v našej obci zachovala i tento rok. Pán Jozef Bačinský zabezpečil smrek, ktorý doviezol pán Vladimír Trnka. Zamestnanci obecného úradu máj ošúpali a vrcholec ozdobili pani učiteľky v materskej škole pestrými stuhami a ružičkami. Takto pripravený máj postavili pre všetky dievčatá hasiči z DHZ Dolná Tižina.  Tí skôr narodení spomínali na staré časy, ako sa kedysi máje stavali, no a tí mladší sa poučili ako budú v budúcnosti máje stavať. Starostka obce vyslovuje poďakovanie všetkým.

1 2 ... 23 [>]