Aktuality | Stavebné úpravy a revitalizácia cintorína Petinka

V minulom roku sa začalo s prácami na cintoríne Petinka. Práce súviseli s výrubom náletových drevín, likvidáciou a vývozom odpadu a vybudovaním nového oplotenia. V tomto roku sa podarilo vybudovať vo vnútorných priestoroch chodníky, schody, upraviť plochy a vybudovať vodovodnú prípojku. Všetky pomníky boli zdokumentované, dali sa zrekonštruovať 4 kovové kríže a bol vybudovaný podstavec pod ústredný kríž. Pamätné tabule a kríž budú osadené v nasledujúcom roku. Boli tiež zrealizované sadové úpravy v okolí cintorína, v ktorých sa bude pokračovať. Práce boli financované z rezervného fondu obce Dolná Tižina, schválené obecným zastupiteľstvom zo dňa 25.8.2021, uznesením č. 138/2021 a rozpočtu obce. Viac vo fotogalérii.

  

1 2 ... 21 [>]