Aktuality | Oprava fasády na Kultúrno - pastoračnom centre

Fasáda na budove KPC zo strany ihriska bola nevhodnou činnosťou obyvateľov obce zničená a zdevastovaná. Obec pristúpila k oprave fasády a to hlavne z dôvodu estetického. Poďakovanie patrí firme M&G – IRON za vykonané práce na oprave. Firma túto prácu vykonala sponzorsky. Týmto by som chcela poprosiť obyvateľov obce , rodičov detí aj samotné deti, aby sme si vážili a starali sa o veci verejné, lebo majú slúžiť všetkým. Určite sa cítime lepšie a príjemnejšie v priestoroch, kde je poriadok. Ďakujem. Starostka obce.

1 2 ... 22 [>]