Aktuality | Oznam starostky obce - POVODNE

    

III. stupeň povodňovej aktivity.

Príčinou neustávajúcich dažďov a vzniknutej situácie v lokalite Kamenná bol dňa 17.5.2021 vyhlásený v obci III. stupeň povodňovej aktivity a to v čase od 8.00 hod do 15.30 hod.

Z dôvodu dlhodobého dažďa nastalo mimoriadne zvýšenie hladiny potoka v časti Kamenná. Potok sa vylial na miestnu komunikáciu. Voda podmyla komunikáciu v danej lokalite. Bolo nutné prečistiť daný tok, zasypať kamenivom vymytú časť cesty, ktorá keby sa nezasypala, tak dôjde k zosuvu a znemožneniu prístupu do osady Zichovia.

Spôsobil to prudký nával vody a nanesených konárov a kameňov z lesov. Voda zaplavila priľahlé pozemky.

V dolnej časti obce sa nazhromaždilo veľké množstvo vody, stekajúcej z hornej časti zastavanej oblasti, na pozemku pri rodinnom dome č. 9 vyrazila voda v sile potoka.

V osade Frankovia bol podmytý most aj cesta na vstupe do osady.

V lokalite za Hlbokým pod novou zástavbou voda zaliala susedné pozemky.

Práce, ktoré sa vykonávali na odstránení škôd boli vykonávané už v II. stupni povodňovej  aktivity.

Poďakovanie patrí občanom, ktorí sa podieľali na prácach v Kamennej a firme DAL s.r.o. aj všetkým občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli  k zabráneniu vzniku ďalších škôd.

DHZ bol v pohotovosti, sledoval stav hladiny potoka v obci a mal pripravené čerpadlá na odčerpávanie vody v prípade potreby. Srdečná vďaka patrí aj našim dobrovoľným hasičom.

Zároveň chceme upozorniť spoluobčanov aby dôsledne dodržiavali zákon § 36 ods. 4 zákona o vodách z ktorého vyplýva povinnosť každej fyzickej osobe, ktorá vlastní žumpu na odpadové vody, likvidovať obsah žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd.

starostka obce

Ing. Ľubica Ďuricová

            
1 2 ... 22 [>]