Obec Dolná Tižina rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality | Cesta Tižinky

Cesta Tižinky.

Z dôvodu plánovanej pasportizácie miestnych komunikácií v obci Dolná Tižina a zaradenia riešenej komunikácie do siete miestnych komunikácií a nevyhovujúceho, technického stavu vznikla požiadavka na jej rekonštrukciu. V mesiacoch september až november boli vykonané stavebné práce na stavbe „Miestna obslužná komunikácia, úsek B“.

 Návrh miestnej komunikácie vznikol z požiadavky zabezpečiť dopravné nároky riešeného územia pre dopravu ľudí a materiálu. Táto časť cesty bola dlhodobo v zlom technickom stave. Stavba bola realizovaná na pozemkoch, ktorých vlastníkom je obec Dolná Tižina a to aj vďaka občanom, ktorí  boli ochotní majetkoprávne  vysporiadať  pozemky pod cestou s obcou Dolná Tižina. Projekt stavby riešil odstránenie existujúcich spevnených plôch v trase cesty, vytvorenie kompletných podkladových a obrusných vrstiev vozovky. Komunikácia je lemovaná betónovým cestným obrubníkom, má zrealizované odvodnenie povrchových vôd do uličných vpustí. Projekt bol financovaný z rezervného fondu obce, schválený zastupiteľstvom.

 Určite snahou obecného úradu bude pokračovať v opravách ciest, ktoré sú v nevyhovujúcom stave.


1 2 ... 19 [>]