VZN, Rozpočty

Všeobecne záväzne nariadenia obce Dolná Tižina, Rozpočty

VZN č.1/2015 - návrh
Náhradné zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd
(203.55 kb)

Výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva v Dolnej Tižine