Stavebná agenda

V tejto časti sa nachádzajú dokumenty týkajúce sa úkonov spojených so stavebným úradom. Prílohy a náležitosti sa môžu meniť podľa typu stavby. Pred vyplnením príloh a odovzdaním na stavebný úrad vo Varíne, Námestie sv. Floriána 1002, odporúčame konzultovať odborného pracovníka stavebného úradu: 

Ing. Janka Hesteriak
Tel.: 0911 704 851
E-mail: stavebnyurad@varin.sk | janka.hesteriak@varin.sk

Ing. Zuzana Lišková
Tel.: 0911 704 850
E-mail: stavebnyurad3@varin.sk | zuzana.liskova@varin.sk

Dokumenty na stiahnutie:

(172.98 kb)