Školstvo

Základná škola Dolná Tižina

V obci sa nachádza Základná škola Dolná Tižina. Navštevujú ju deti z našej obce, z obce Stráža. Navštevuje ju viac ako 220 žiakov.

Riaditeľka Základnej školy: Mgr. Anna Trnková

Adresa školy: Dolná Tižina 28,
                          013 04 Dolná Tižina
Telefón: Základná škola: 041/5995078
Webová adresa: http://zsdolnatizina.edupage.org
Email školy: zsdolnatizina@gmail.com

Školská jedáleň

Vedúca školskej jedálne: Jana Salátová

Adresa: Dolná Tižina 28,
                013 04 Dolná Tižina

Tel.: 041/5995191
E-mail: janasalatova@zoznam.sk 

Materská škola Dolná Tižina

Materskú školu navštevuje okolo 50 detí.

Riaditeľka Materskej školy: Mgr. Milada Dávidiková

Adresa: Dolná Tižina 217
                013 04 Dolná Tižina
Telefón: 041/5995075

E-mail:mravcekovia217@gmail.com