Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333, 013 04 Dolná Tižina

Telefón: +041/599 50 80, 500 44 31
E-mailobec@obecdolnatizina.sk

Starosta: Ing. Ľubica Ďuricová

Zástupca: Ing. Adriana Bačinská 

Poslanci OZ:

Ing. Adriana Bačinská
Vladimír Bačinský
Ing. Ján Bučkuliak
Lukáš Ďurina
Jozef Mičian
Vladimír Šušoliak
Branislav Zicho 

Kontrolór: Mgr. Katarína Šutáková