Sadzobník miestnych poplatkov

Poplatky na rok 2018

 Prenájom pošty

 6,31 €/m2

 Vyhlásenie v rozhlase v pracovných dňoch

 6,00 €

 Vyhlásenie v rozhlase v sobotu a v nedeľu

 7,00 €

 Nájom KPC - oslava, kultúrne podujatie a pod.

 120,00 €

 Nájom KPC - letné mesiace

 5,00 €/hod.

 Nájom KPC - zimné mesiace

 10,00 €/hod.

 Nájom KPC - poriadanie karu

 50,00 €

 Nájom sály KD - svadba (naši občania)

 90,00 €

 Nájom sály KD - tým ktorí nemajú trvalý pobyt v obci

     120,00 €    

 Nájom sály KD na predaj tovaru

 24,00 €

 Nájom sály KD - oslava, výročie

 50,00 €

 Nájom sály našim občanom na poriadanie tanečnej zábavy

 50,00 €

 Paušál za vodné v KD

 17,00 €

 Zapožičanie riadu 

 9,00 €

 Nájom sály KD na poriadanie karu

 15,00 €

 Nájom domu smútku

 23,00 €

 Nájom školskej jedálne na poriadanie karu

 50,00 €

 Nájom školskej jedálne na poriadanie osláv, výročia

 65,00 €

 Poplatok zo zisku z vybraného vstupného - zábava

 5 %

 Poplatok za využívanie osvetlenia na viacúčelovom ihrisku

 2 €/hod.

 Rozkopové povolenie MK do 20 m2

 10,00 €

 Rozkopové povolenie MK nad 20 m2

 20,00 €

 Nájom hrobového miesta - jednohrob

 20,00 €

 Nájom hrobového miesta - dvojhrob a trojhrob

 30,00 €

 Urna

 5,00 €

 Detský hrob

 10,00 €