Matrika

Osvedčovanie listín a podpisov Spracovanie zmien v osobných údajoch občanov Vedenie osobitnej matriky Vydanie druhopisu Sobáš Úmrtie Narodenie dieťaťa Zmena priezviska po rozvode

Vybavuje: Marta Lacková
tel.: 041 5995080
e-mail.: lackova@obecdolnatizina.sk