Kontakt

Toto webové sídlo www.dolnatizina.sk spravuje obec Dolná Tižina a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu:
Obec Dolná Tižina

Adresa:
Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333 
013 04 Dolná Tižina  

IČO: 00 321 249


Úradné hodiny:

 Pondelok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30
 Utorok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30 NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 Streda 8:00 - 11:30          12:00 - 16:30
 Štvrtok    8:00 - 11:30          12:00 - 15:30    NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 Piatok 8:00 - 12:00


Sekretariát, podateľňa: 

Tel.: 041/599 50 80, 041/500 44 31
Fax.: 041/500 44 32
E-mail: obec@obecdolnatizina.sk


Starostka obce:

Ing. Ľubica Ďuricová
tel.: 041/5995080
mobil: 0905 393 926
e-mail.: starostka@obecdolnatizina.sk


Ekonomické oddelenie:

Iveta Mahútová
tel.: 041/5995080
e-mail.: mahutova@obecdolnatizina.sk


Dane a miestne poplatky:

Marta Lacková
tel.: 041/5995080
e-mail.: lackova@obecdolnatizina.sk


Sekretariát a evidencia obyvateľov:

Zuzana Lodňanová
tel.: 041/5995080
e-mail.lodnanova@obecdolnatizina.sk


Správca webovej stránky obce:

Zuzana Lodňanová
tel.: 041/5995080
e-mail.lodnanova@obecdolnatizina.sk


SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zodpovedná: Ing. Janka Švábiková Zaťková,

tel. č.: 041/5692 081 
e-mail: stavebnyurad@varin.sk; janka.zatkova@varin.sk  

Úradné hodiny Spoločného stavebného úradu vo Varíne:

 Pondelok  8:00 - 11:00        12:00 - 15:00
 Streda  9:00 - 11:00        13:00 - 17:00

SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB.

Zodpovedná: Mária Chovancová

tel.č.: 041/5692 004
e-mail: socialnyurad@varin.sk; maria.chovancova@varin.sk


SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V BELEJ

Zodpovedná: PaedDr. Emília Surovcová

tel. č.: 041/5693 077 
mobil: 0910 640 791 
e-mail: osku@bela.sk


Technický prevádzkovateľ:
wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35


Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód