Kontakt

Toto webové sídlo www.dolnatizina.sk spravuje obec Dolná Tižina a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Dolná Tižina

Adresa:
Obecný úrad Dolná Tižina
Dolná Tižina 333 
013 04 Dolná Tižina  

IČO: 00 321 249

Úradné hodiny:
Pondelok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30
Utorok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 8:00 - 11:30          12:00 - 16:30
Štvrtok 8:00 - 11:30          12:00 - 15:30   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 8:00 - 12:00


Sekretariát, podateľňa: 
Tel.:
 041 / 599 50 80, 041 / 500 44 31
Fax.: 041 / 500 44 32
E-mail: obec@obecdolnatizina.sk

Starostka obce:

Ing. Ľubica Ďuricová
tel.: 041 5995080, mobil: 0905 393 926
e-mail.: starostka@obecdolnatizina.sk

Ekonomické oddelenie:

Iveta Mahútová
tel.: 041 5995080
e-mail.: mahutova@obecdolnatizina.sk


Dane a miestne poplatky:

Marta Lacková
tel.: 041 5995080
e-mail.: lackova@obecdolnatizina.sk


Sekretariát a evidencia obyvateľov:

Zuzana Lodňanová
tel.: 041 5995080
e-mail.: lodnanova@obecdolnatizina.sk


Správca webovej stránky obce:

Zuzana Lodňanová
tel.: 041 5995080KOMPETENCIE OBCE

SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ
Zodpovedná: Ing. Janka Švábiková Zaťková,

tel. č.: 041 / 5692 081, e-mail: stavebnyurad@varin.sk; janka.zatkova@varin.sk

Úradné hodiny Spoločného stavebného úradu vo Varíne:

Pondelok 8:00 - 11:00        12:00 - 15:00
Streda 9:00 - 11:00        12:30 - 17:00SPOLOČNÝ ÚRAD VO VARÍNE NA ÚSEKU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Zodpovedná: Mária Chovancová

tel.č.: 041 / 5692 004, e-mail: socialnyurad@varin.sk; maria.chovancova@varin.sk


SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V BELEJ
Zodpovedná: PaedDr. Emília Surovcová

tel. č.: 041/5693 077, mobil: 0910 640 791, e-mail: osku@bela.sk


Technický prevádzkovateľ:
wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.
overovací kód