Klub dôchodcov

 Plán činnosti Klubu dôchodcov  na rok 2017

Január

6.1. Folklóristi z obce a ŽSS účinkovali v rímsko-katolíckom kostole vo Višňovom

11.1. ŽSS spievala na VÚC pre seniorov ŽSK.

Február

27.2.-28.2. Oživovanie starých tradícií a zykov - páranie peria

Marec

23.3. Členovia JD navštívili Slovenský Rím - Trnavu a jej pamiatky

Apríl

Čistenie obce od odpadkov - Smetizberák

Máj

2.5. OO - JD Žilina poriadala lit.popoludnie, aj naši členovia sa zúčastnili, recitovali, Štefan Marhevka s vlastnou tvorbou postúpil na krajské kolo do Liptovského Mikuláša /24.5./

14.5. Deň matiek za účasti poslancov obce

Jún

Okresné športové hry v Žiline, členovia si počínali s úspechom: A. Zichová - 3.miesto / beh na 60m/ , V. Lodňan - 3.miesto / petang /,Š.Marhevka - 2.3.miesto /petang, hod granátom na cieľ /

Júl

Zregenerovanie zdravia v Turčianskych Tepliciach / 3 krát do mesiaca /, Stretnutie v prírode - Nižná Poľana - opekanie

August

19.8. Vystúpenie ŽSS vo Východnej, stretnutie na hranici / seniori Slovenska, Česka, Poľska /

September

Príprava na hodové slávnosti, spev v kostole, príprava domácich koláčikov, obetný dar pre dôstojného pána farára

Október

Mesiac úcty k starším - na miestnej organizácii spoločne so starostkou, Pozvanie do Vrania - ŽSS

November

11.11. Uctenie pamiatky padlých vojakov v 1. a 2. svet. vojne, členovia ZO, ŽS, farský a obecný úrad

December

Účasť na vianočných trhoch - vlastné výrobky, jasličková pobožnosť v obci príp. iných obciach

Autor: Eva Ondrová