Fotogaléria

Naša vynovená knižnica 2016

Naša vynovená knižnica 2016

Dňa 13.12. 2016 predškoláci z Materskej školy a detičky zo Základnej školy navštívili zrekonštruovanú Obecnú knižnicu v Dolnej Tižine. Pani Adamovská nás v knižnici milo privítala a oboznámila nás, aké knižky sa v knižnici nachádzajú a kedy si do knižnice môžeme prísť knižky prečítať, požičať... Do našej knižnice zavítali aj pracovníčky z Krajskej knižnice v Žiline. Pripravili sme si pre nich krátky program s rôznymi básňami a piesňami o zime a Vianociach. Program sa im veľmi páčil a pochválili deti za ich šikovnosť a odmenili ich malým darčekom- záložkou do knihy.

            Program si pre nás pripravili aj pani knihovníčky zo Žilinskej knižnice, ktoré sa nám najskôr predstavili. Následne nás oboznámili s tým, ako to v knižnici funguje. Priniesli nám aj pár knižiek na ukážku, viedli s deťmi rozhovor o tom, aké typy kníh poznáme, ako sa máme o knižky starať (ako sa o knižky staráme doma a v materskej škole), spýtali sa nás, či aj my máme doma knižky, či nám z nich rodičia čítajú, či nám aj pani učiteľky čítajú knižky, kde si knižky môžeme kúpiť/ prípadne požičať, ako sa nazývajú ľudia, ktorí knižky píšu,  a čo všetko sa dá v knižkách nájsť...

            Deti si mohli knižky v knižnici aj popozerať a jednu rozprávku nám pani knihovníčka aj prečítala. Rozprávku sme si aj zdramatizovali. Následne nám bola predstavená aj novinka: ,interaktívna knižka“, s ktorou deti mali možnosť manipulovať a  vyskúšali si aj to,  ako funguje a čo všetko sa v nej dá nájsť.  

            Deti boli z návštevy knižnice očarené, veľmi ich zaujali nielen knižky, ale aj pani knihovníčky, ktoré si pre deti pripravili pestrý program, ktorým boli deti zaujaté. Rozlúčili sme sa pozdravom a poďakovaním. Deti dostali aj sladkú odmenu a maketu záložky, ktorú si majú za úlohu vyrobiť v Materskej škole.

http://obecdolnatizina.rajce.idnes.cz/Zrekonstruovana_kniznica_v_Dolnej_Tizine_2016/

Odovzdávanie hasičského vozidla v Dolnej Tižine dňa 30.1.2016

Odovzdávanie hasičského vozidla v Dolnej Tižine dňa 30.1.2016

http://obecdolnatizina.rajce.idnes.cz/Odovzdavanie_hasicskeho_auta/

Foto: Lukáš Ďurina

Slávnostný akt "Odovzdávanie  hasičského vozidla" v Dolnej Tižine dňa 30.1.2016:

Veliteľ jednotky po zastavení vozidla a vystúpení ministra vnútra  zavelil hasičskej jednotke: Hasičská jednotka, POZOR! K hláseniu hľaď!“ a podal hlásenie ministrovi v znení: „Pán podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky, veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru v Dolnej Tižine Bohuš Bačinský. Dobrovoľní hasiči boli pripravení k prevzatiu vozidla.

Minister poďakoval za hlásenie a podal si s veliteľom ruky. Po tomto akte sa ujala slova starostka obce Ľubica Ďuricová, privítala p. ministra s delegáciou na pôde obce

Delegácia - hostia

  • p. Róbert Kaliňák – podpredseda vlády a minister vnútra SR
  • p. Igor Choma –  primátor mesta Žilina a poslanec Národnej rady SR
  • p. Alexander Nejedlý – prezident Hasičského a záchranného zboru SR
  • p. Vendelín Horváth – generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
  • p. Jaroslav Kapusniak - riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského  a záchranného zboru v Žiline
  • Príhovor starostky obce pri odovzdávaní hasičského auta IVECO DAILY .
  • Vážení spoluobčania, milí hostia! Dovoľte mi ako starostke obce Dolná Tižina v mene našich spoluobčanov Vás srdečne privítať v našej obci. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1439.
  • Vítam medzi nami podpredsedu vlády SR a Ministra vnútra SR p. Róberta Kaliňáka, Igora Chomu – primátora mesta Žilina a poslanca NR SR. Ďalej medzi nami vítam prezidenta hasičského záchranného zboru SR generála Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR p. Vendelína Horvátha, pána Jaroslava Kapusniaka, riaditeľa Krajského riaditeľstva HZZ v Žiline a ostatných vzácnych hostí. Je našou cťou privítať medzi nami týchto vzácnych hostí, zvlášť keď k nám prichádzajú s neobvyklým darom našim dobrovoľným hasičom. Žiadosť našich hasičov bola vypočutá na príslušných orgánoch a dnes sa premieta do reálnej skutočnosti. Túžobne očakávané moderné zásahové vozidlo IVECO DAILY aj s príslušenstvom protipovodňového vozíka dopravené k nám samotným ministrom vnútra, dnes je odovzdávané tižinským hasičom pre zvýšenie akcieschopnosti zboru pri zásahových výjazdoch. Ďakujeme všetkým tým, ktorým nie je odkaz DHZ ľahostajný a snažia sa rozširovať idey humánnej pomoci v krízových situáciách pri záchrane ľudských životov a majetku občanov. DHZ v Dolnej Tižine vznikol v auguste 1924. Svoju činnosť neprerušil dlhých 92 rokov. Udržal sa i v ťažkých obdobiach. Pri tejto príležitosti treba spomenúť zakladateľa hasičského zboru p. farára Fraštackého, veliteľov: Jána Bačinského, Karola Ondru, Karola Lodňana, Bohuša Bačinského a mnohých ďalších zanietených občanov oddaných myšlienke dobrovoľného hasičstva. Dnes má DHZ 62 členov. Zásahovú jednotku tvorí 8 členov. Od roku 1988 zbor disponuje zásahovou cisternou Aviou 31 a Motorovou striekačkou PS 12 a PPS 8. Každoročným bilancovaním uplynulého obdobia sme svedkami, že naši hasiči si zodpovedne plnia svoje úlohy. Spomenúť hasičov treba pri organizovaní a spolu podieľaní sa na kultúrno- spoločenskom dianí v obci. Naši hasiči si zaslúžia pozornosť a podporu zo strany obce a dnes i zo strany vlády SR. Dnes je zbor zaradený do C kategórie. To všetko si naši hasiči uvedomujú a sľubujú, že poskytnuté vozidlo bude v dobrých rukách. Prijatím zákona 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane bola daná všetkým dobrovoľným hasičom satisfakcia a dôstojné uznanie v spoločnosti. V závere ešte raz v mene obce, poslancov OZ, tu nastúpených hasičov, občanov obce, ďakujem za poskytnutý dar, ďakujem všetkým hosťom, ktorí sa zúčastnili na tejto milej slávnosti.
  • V závere vystúpenia starostka obce Ľubica Ďuricová odovzdala slovo ministrovi vnútra Róbertovi Kaliňákovi. Minister vnútra mal krátky a výstižný príhovor k darovanému vozidlu, pokrstil vozidlo šampanským a  na záver odovzdal kľúče od vozidla veliteľovi našej hasičskej jednotky. Pán farár z našej farnosti auto posvätil a tiež poprial hasičom mnoho šťastných najazdených kilometrov. Mladí heligonkári Lívinka Franeková, Jakubko Mahút a  Kristínka Dávidíková pod vedením pani učiteľky Milady Dávidíkovej a pána Milana Buchtu zaspievali a zahrali pieseň pre našich hasičov. Potom sa ku kultúrnemu programu pridali naše dôchodkyne z Klubu dôchodcov pod vedením Evy Ondrovej. Na záver podujatia sme sa všetci občerstvili vareným vínkom a chutnými šiškami od pani kuchárok.                                                                                 Ďakujeme všetkým za účasť a príjemnú atmosféru!

 

Súťaž vo varení Halušiek v obci LUTIŠE

Súťaž vo varení Halušiek v obci LUTIŠE

http://obecdolnatizina.rajce.idnes.cz/Sutaz_vo_vareni_halusiek/

Dňa 15.08.2015  reprezentovalo našu obec družstvo z Dolnej Tižiny v obci Lutiše v súťaži o naj halušky :)