Dobrovoľný hasičský zbor Dolná Tižina

DHZ v Dolnej Tižine vznikol v auguste 1924. Svoju činnosť neprerušil dlhých 92 rokov. Udržal sa i v ťažkých obdobiach. Pri tejto príležitosti treba spomenúť zakladateľa hasičského zboru p. farára Fraštackého, veliteľov: Jána Bačinského, Karola Ondru, Karola Lodňana, Bohuša Bačinského a mnohých ďalších zanietených občanov oddaných myšlienke dobrovoľného hasičstva. Dnes má DHZ 62 členov. Zásahovú jednotku tvorí 8 členov. Od roku 1988 zbor disponuje zásahovou cisternou Aviou 31 a Motorovou striekačkou PS 12 a PPS 8. Každoročným bilancovaním uplynulého obdobia sme svedkami, že naši hasiči si zodpovedne plnia svoje úlohy. Spomenúť hasičov treba pri organizovaní a spolu podieľaní sa na kultúrno- spoločenskom dianí v obci. Naši hasiči si zaslúžia pozornosť a podporu zo strany obce a dnes i zo strany vlády SR. Dnes je zbor zaradený do C kategórie. V roku 2016 dostali od vlády zásahové vozidlo IVECO DAILY s príslušnstvom protipovodňového vozíka. Prijatím zákona 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane bola daná všetkým dobrovoľným hasičom satisfakcia a dôstojné uznanie v spoločnosti.