Demografické údaje

Počet obyvateľov obce Dolná Tižina ku dňu 31.12.2017
Trvalý pobyt
Obyvateľov k 31.12.2017 Spolu Mužov Žien
Spolu 1395 690 705
Deti do 18 rokov   319 163 156
z toho do 15 rokov   273 140 133
Ostatní obyvatelia 1076 527 549
Cudzinci       2     1      1

Prechodný pobyt

Obyvateľov k 31.12.2017 Spolu Mužov Žien
Prechodný pobyt 15 4 11