Demografické údaje

Počet obyvateľov obce Dolná Tižina ku dňu 31.12.2016
Trvalý pobyt
Obyvateľov k 31.12.2016 Spolu Mužov Žien
Spolu 1376 681 695
Deti do 18 rokov   321 167 154
z toho do 15 rokov   273 141 132
Ostatní obyvatelia 1055 514 541
Cudzinci       2     1      1

Prechodný pobyt

Obyvateľov k 31.12.2016 Spolu Mužov Žien
Prechodný pobyt 15 4 11