Členstvo v združeniach

Obec Dolná Tižina je členom týchto združení:

Združenie miest a obcí Slovenska

Sídlo:
Bezručova 9, 813 09 Bratislava
E-mail: zovinkova@zmos.sk
www.zmos.sk
Telefón: 02/52964243                                             


Občianske združenie „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Sídlo:
Námestie sv. Floriána 1002
013 03 Varín
Slovenská republika
E-mail: info@mas-td.sk
Telefón: 041/55 32 637
Mobilný telefón: +421917 978 756


Euroregión Beskydy

Sídlo:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
E-mail: kancelaria@regionbeskydy.sk
sekretariat@regionbeskydy.sk  
Telefón: +421917 333 739


Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina

Sídlo:
Námestie sv. Floriána 1002
013 03 Varín
E-mail: zmoshp@bela.sk
Mobilný telefón: 0905 513 974

http://www.zdruzenie_obci.mikroregion-td.sk/