Aktuality | Stavebné úpravy oporného múru

Stavebné úpravy oporného múru.

V mesiaci október, november sa vykonali stavebné práce oporného múra, ktorý sa nachádza na hranici medzi areálom Základnej školy Dolná Tižina a cestou II/2074.

Pôvodný múr bol postavený pred 50 rokmi a bol nevyhovujúci hlavne zo stavebno-technického hľadiska. Projekt riešil opravu zvetraného pohľadového povrchu striekaným betónom a doplnenie odvodňovacích prvkov a oplotenia.

Stavba bola realizovaná dodávateľsky. Na jar budú prevedené práce - terénne úpravy, odvodnenie a nános špeciálneho náteru. Tieto práce  nebolo možné kvôli nepriaznivému počasiu dokončiť.

Ale už dnes je vidieť podstatný  rozdiel, veríme že sme zasa o krôčik bližšie ku skrášleniu našej obce.

1 2 ... 14 [>]